Some interesting thoughts...
I like to think logically.... coming from abroad you must learn two things quickly....
Where's the nearest social security office and that the future is not what it used to be.

Ronald Reagan once said that politics is the second oldest profession.
In the UK it bears an uncanny resemblance to the first... Drat, I'll get my coat...

I am a Dutch, Welsh and English speaking person. Welcome to my website. My hobby is coding HTML and CSS, particularly CSS Grid. It is great fun. I also build desktops, powerful little things to keep anyone awake for hours! So, now I am getting into responsiveness! I am in the process of redesigning all my web items using either Flexbox or CSS Grid. Using Flexbox rather than CSS Grid because the Grid can behave in strange ways if you're not careful and I am not careful. Yeah...Hwyl am y tro!

Map of Frisia

frisia
The map depicts the coastal areas of northern Holland, Germany and parts of Denmark. The regions are known as the Frisian heartlands. West Frisia is mostly in Holland (The Netherlands), Ost Frisia in Germany. The language is closely related to Old-English. The small hamlet called Wehrderhőhle (between Oldenburg and Bremen) is where Johann Hajen originated from. Johann is the first of the family to arrive in Amsterdam to start the line of which I am part. Travelling to Amsterdam, the capital of the Netherlands during the early part of the 1720’s, most likely the year 1724, Johann was registered in Amsterdam as Jan Haaij. Supposedly the ‘Dutch’ equivalent or whatever the registrar understood to have been said!

Dw i’n dysgu Cymraeg ar hyn o bryd – yn ddidorol iawn. Pam lai, dw i’n byw yng Nghymru! Fe ddylwn i’n dechrau’n fwy fuan. Ro’n i darllen llyfr gan Jon Gower ‘Teithio drwy hanes’, yn gynnwys stori byr am yr Amgueddfa Werin Cymru (The Welsh Folk Museum) ger Caerdydd. Yr enw yw Sain Ffagan. Ysgrifennodd e am y bobl helpu adeiladau y parc o gympas y gastell ac hefyd dod o hyd yr hen ffermydd, siopau, ysgol ac eraill i Sain Ffagan. Dechreuodd’r gwaith yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Gaeth Amgueddfa ei hagor yn 1948. Wnaeth teulu Iarll Plymouth roi’r plasty hardd a’r tir, a’r gerddi i’r Amgueddfa Genedlaethol. Ro’n i ymweld ychydig o weithiau geisio siarad yr iaith gyda’r bobl yn warchod y lle. Dere i Gymru, mae’n werth â’r lle. A phaid anghofio dod i’r Amguedda Werin Cymru...